Seven-a-side Rugby : Fewer Rucks, fewer Mauls, more Rugby!
Home- About Rugby7.com- Database- Tournaments

Team: Japan

Scorers at Challenger Series

  Ctry Name Tries Conv. Points
1
Chihito Matsui
6
0
30
2
Dai Ozawa
1
0
5
3
Jose Seru
10
0
50
4
Joseph Kamana
5
0
25
5
Junya Matsumoto
3
0
15
6
Kameli Raravou Soejima
5
0
25
7
Kazuhiro Goya
2
7
24
8
Kazuma Ueda
3
0
15
9
Kazushi Hano
5
0
25
10
Kippei Ishida
5
0
25
11
Kippei Taninaka
4
8
36
12
Masakatsu Hikosaka
4
0
20
13
Moeki Fukushi
3
0
15
14
Ryota Kano
4
7
34
15
Shotaro Tsuoka
13
0
65
16
Taichi Yoshizawa
1
1
7
17
Taiga Ishida
2
0
10
18
Takamasa Maruo
6
0
30
19
Teruya Goto
5
0
25
20
Timo Fiti Sufia
6
2
34
21
Yoshihiro Noguchi
1
7
19
22
Yoshikazu Fujita
4
25
70
23
Yoshiyuki Koga
1
0
5
 
Total
57
99
609

Source: WorldRugbyCopyright 1999-2024