Seven-a-side Rugby : Fewer Rucks, fewer Mauls, more Rugby!
Home- About Rugby7.com- Database- Tournaments

Team: Japan

Scorers at Challenger Series

  Ctry Name Tries Conv. Points
1
Yoshikazu Fujita
4
25
70
2
Kippei Taninaka
4
8
36
3
Yoshihiro Noguchi
1
7
19
4
Ryota Kano
4
7
34
5
Kazuhiro Goya
2
7
24
6
Timo Fiti Sufia
6
2
34
7
Taichi Yoshizawa
1
1
7
8
Dai Ozawa
1
0
5
9
Jose Seru
10
0
50
10
Joseph Kamana
5
0
25
11
Junya Matsumoto
3
0
15
12
Kameli Raravou Soejima
5
0
25
13
Kazuma Ueda
3
0
15
14
Kazushi Hano
5
0
25
15
Kippei Ishida
5
0
25
16
Chihito Matsui
6
0
30
17
Moeki Fukushi
3
0
15
18
Yoshiyuki Koga
1
0
5
19
Shotaro Tsuoka
13
0
65
20
Taiga Ishida
2
0
10
21
Takamasa Maruo
6
0
30
22
Teruya Goto
5
0
25
23
Masakatsu Hikosaka
4
0
20
 
Total
57
99
609

Source: WorldRugbyCopyright 1999-2024